Notice: Trying to get property of non-object in /home/jensolse/sites/oenendelave.dk/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/schema/class-schema-utils.php on line 26

Foreninger

Endelave Beboerforening
Formand: Karsten Kragh Hansen
Tlf. 26 27 90 88
Mail: info@endelavebeboerforening.dk
Web: www.endelavebeboerforening.dk

Foreningens formål er at varetage Endelaves fælles interesser herunder miljø og planmæssige forhold.

Endelave Bryggerlaug
Oldermand: Kim Vind
Tlf. 40 70 43 14
Mail: kva@birkunst.dk

Endelave Bryggerlaug blev stiftet i foråret 2010 og er således en af Endelaves nyeste skud på stammen af de mange foreninger vi kan præsentere på øen.
Der brygges i egne lokaler på Lynger 3, hvor vi har indrettet et dejligt brygkøkken. Medlemmerne modes regelmæssigt og brygger som oftest sammen 2 – 4 medlemmer.
Medlemskab koster 1.500,- kr. i indmeldelse og 300,- kr. i årskontingent. Foreningen er åben for alle med tilknytning til Endelave

Endelave Bådlaug
Formand: Erik Munk Jacobsen
Tlf. 20 74 91 78
Mail:  erikmunkjacobsen@gmail.com

Bådelauget holder til ved flydebroen på Endelave havn

Endelave Fritids- og Kulturforening
Formand: Niels Johan D. Andersen
Tlf. 40 38 94 01
Mail: privat@olefaurskov.dk

Endelave Fritids- og Kulturforenings formål er at forestå kulturelle arrangementer.
At etablere tilslutning til sådanne arrangementer, at fremme forståelsen for kulturelle forhold.
At være det samlende bindeled til det omgivende samfunds strømninger, og i øvrigt virke for at give sammenholdet og livet på Endelave et større indhold.

Endelave Idrætsforening
Formand: Kim Vind
Tlf. 40 70 43 14
Mail: info@endelaveif.dk
Web: www.endelaveif.dk

Endelave Idrætsforenings formål er at samle, støtte og fremme aktiv idrætsudøvelse på Endelave.
Foreningen er samlingspunktet for de forskellige sportsgrene, der dyrkes på øen. Vi vil gerne understrege, at forening er bred og rækker gerne ud over sportslige aktiviteter.Man behøver ikke være sportsudøvende for at være med i EIF og vi er glade for alle, som vil støtte foreningen. Læs mere om vores igangværende aktiviteter på vores hjemmeside

Endelave Lægeurtehaveforening
Formand: Dorte Knudsen
Tlf. 75 68 96 95
Mail: info@endelave-laegeurtehave.dk
Web: www.endelave-laegeurtehave.dk

Foreningen ejer og driver Endelave Lægeurtehave med støtte fra Horsens Kommune, som blandt andet stiller havens 5000 m2 jord til rådighed. Alle kan blive medlem af foreningen, som koster 50,- kr. pr. person om året, og som medlem har man gratis adgang til haven. Indmeldelse kan ske ved at kontakte haven.

Endelave Jagtforening
Formand: Benny Rasmussen
Tlf. 29 78 00 23
Mail: benny.r@endelave.com
Web: www.facebook.com/endelave-jagtforening

Endelave Jagtforening er stiftet d. 26. juli 1931.
Der er ca. 65 medlemmer i foreningen
Foreningens formål er at samle alle jægere indenfor foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål

Endelave Museumsforening
Formand: Inge Grosen
Tlf. 75 68 90 05
Mail: ingegrosen@mail.dk
Web: www.endelave-museum.dk

Endelave Museum blev etableret i 1984 i den gamle præstegård. Præstegården er opført i år 1741, og fungerede som sådan indtil 1905, hvor den nybyggede præstebolig mod vest, blev taget i brug. Herefter blev det gamle hus bolig for præstegårdsforpagteren i 3 generationer – frem til 1984. Endelave Museumsforening blev etableret og huset dannede ramme for et ø-museum, som blev indrettet som et gammelt Endelavehjem fra tiden omkring 1920, med mange gamle møbler og genstande, skænket eller stillet til rådighed af beboere på Endelave, eller pårørende med rødder til øen

Grundejerforeningen på Lynger
Walther Knudsen
Hjertegræsvej 20
29728725
waltherknudsen@gmail.com
https://lynger.wordpress.com

Støtteforeningen Endelavelejren
Formand: Jørgen Holm Pedersen
Tlf. 51 58 99 42
Mail: skippergaarden@mail.dk
Web: www.endelavelejren.dk

Endelavelejren: Primitiv lejrplads med god plads til teltet, der er læ for vinden skygge for solen og solrig græsmark.
Pladsen ligger 300 meter fra vandet og der går en sti direkte til sydkysten. Der er bålplads, brænde, vand og primitive toiletter på pladsen.
Læs mere på hjemmesiden.

Sommer på Endelave
v/ Lars Møller
Tlf. 60 25 96 03
Mail: lars@endelave.net
Facebook/Sommer på Endelave

Formålet er at medvirke til at styrke og nære lokalsamfundets kulturelle værdier med hovedvægt på musik. Virke for at øge lokale borgeres muligheder for at opleve musik af professionel standard og afholde en række musikarrangementer på Endelave, specielt i sommersæsonen.

De kolde kaniner – vinterbadeklubben

Havgasse Hanne Holm
dekoldekaniner@endelave.com
tlf.: 2048 0123
Facebook ”De kolde kaniner”

Klubbens formål er dels at fremme vinterbadningen på Endelave med mulighed for at benytte klubbens sauna og deltage i samværet ifm. med badningen – dels at fremme vinterturismen ved at tiltrække medlemmer fra andre af landets vinterbadeklubber. ”De kolde kaniner” er aktive på havnen fra 01.10-15.05. Saunaen er i perioden tændt lørdage fra kl. 15-17 og efter aftale.