Foreninger

Endelave Beboerforening
Formand: Leif Jørgensen
Tlf. 40 44 56 35
Mail: info@endelavebeboerforening.dk
Web: www.endelavebeboerforening.dk

Foreningens formål er at varetage Endelaves fælles interesser herunder miljø og planmæssige forhold.

Endelave Bryggerlaug
Oldermand: Kim Vind
Tlf. 29 82 43 14
Mail: kva@birkunst.dk
Web: www.endelavebryg.dk

Endelave Bryggerlaug blev stiftet i foråret 2010, og er således et af Endelaves nyeste skud på stammen af de mange foreninger, vi kan præsentere på øen. Bryggerlauget har 2 aktiviteter: Vi smager øl og andre gode sager, og vi brygger øl. Vi har derfor 2 slags medlemsskab:
Ølmedlem: Det koster 100,- kr om året og giver mulighed for at deltage i laugets forskellige smagninger over året til medlemspris.
Brygmedlem: Indmeldelse koster 1500,- kr og det årlige kontingent er 300,- kr. Du kan deltage i laugets forskellige smagninger til medlemspris og brygge øl. Vi brygger i Lægeurtehavens produktionslokale, og har det nødvendige udstyr til rådighed.
Endelave Bådlaug
Formand: Erik Munk Jacobsen
Tlf. 20 74 91 78
Mail:  erikmunkjacobsen@gmail.com
Bådelauget holder til ved flydebroen på Endelave havn

Endelave Idrætsforening
Formand: Karsten Kragh Hansen
Tlf. 26 27 90 88
Mail: karstendelave@gmail.com
Web: www.endelaveif.dk

Endelave Idrætsforenings formål er at samle, støtte og fremme aktiv idrætsudøvelse på Endelave.
Foreningen er samlingspunktet for de forskellige sportsgrene, der dyrkes på øen. Vi vil gerne understrege, at forening er bred og rækker gerne ud over sportslige aktiviteter.Man behøver ikke være sportsudøvende for at være med i EIF og vi er glade for alle, som vil støtte foreningen. Læs mere om vores igangværende aktiviteter på vores hjemmeside Endelaveif.dk

Endelave Lægeurtehaveforening
Formand: Lone Kau
Tlf. 30 73 10 47
Mail: info@endelave-laegeurtehave.dk
Web: www.endelave-laegeurtehave.dk

Foreningen ejer og driver Endelave Lægeurtehave med støtte fra Horsens Kommune, som blandt andet stiller havens 5000 m2 jord til rådighed. Alle kan blive medlem af foreningen, som koster 50,- kr. pr. person om året, og som medlem har man gratis adgang til haven. Indmeldelse kan ske ved at kontakte haven.
Endelave Jagtforening
Formand: Benny Rasmussen
Tlf. 29 78 00 23
Mail: benny.r@endelave.com
Web: www.facebook.com/endelave-jagtforening
Endelave Jagtforening er stiftet d. 26. juli 1931.
Der er ca. 65 medlemmer i foreningen
Foreningens formål er at samle alle jægere indenfor foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål

Endelave Museumsforening
Formand: Ib Elgaard
Tlf. 22 68 31 94
Mail: ib.elgaard@lightmail.dk
Web: www.endelave-museum.dk

Endelave Museum blev etableret i 1984 i den gamle præstegård. Præstegården er opført i år 1741, og fungerede som sådan indtil 1905, hvor den nybyggede præstebolig mod vest, blev taget i brug. Herefter blev det gamle hus bolig for præstegårdsforpagteren i 3 generationer – frem til 1984. Endelave Museumsforening blev etableret og huset dannede ramme for et ø-museum, som blev indrettet som et gammelt Endelavehjem fra tiden omkring 1920, med mange gamle møbler og genstande, skænket eller stillet til rådighed af beboere på Endelave, eller pårørende med rødder til øen

Grundejerforeningen på Lynger
Bjarne Vad
+ 4522827088
Email: BJV1017@gmail.com
https://lynger.wordpress.com

Støtteforeningen Endelavelejren
Formand: Jørgen Holm Pedersen
Tlf. 51 58 99 42
Mail: skippergaarden@mail.dk
Web: www.endelavelejren.dk
Endelavelejren: Primitiv lejrplads med god plads til teltet, der er læ for vinden skygge for solen og solrig græsmark.
Pladsen ligger 300 meter fra vandet og der går en sti direkte til sydkysten. Der er bålplads, brænde, vand og primitive toiletter på pladsen.
Læs mere på hjemmesiden.
Sommer på Endelave
v/ Lars Møller
Tlf. 60 25 96 03
Mail: lars@endelave.net
Facebook/Sommer på Endelave
Formålet er at medvirke til at styrke og nære lokalsamfundets kulturelle værdier med hovedvægt på musik. Virke for at øge lokale borgeres muligheder for at opleve musik af professionel standard og afholde en række musikarrangementer på Endelave, specielt i sommersæsonen.
De kolde kaniner – vinterbadeklubben

Havgasse Hanne Holm
dekoldekaniner@endelave.com
tlf.: 2048 0123
Facebook ”De kolde kaniner”

Klubbens formål er dels at fremme vinterbadningen på Endelave med mulighed for at benytte klubbens sauna og deltage i samværet ifm. med badningen – dels at fremme vinterturismen ved at tiltrække medlemmer fra andre af landets vinterbadeklubber. ”De kolde kaniner” er aktive på havnen fra 01.10-15.05. Saunaen er i perioden tændt lørdage fra kl. 15-17 og efter aftale.

Foreningen Endelave Skole

Bestryrelsesformand: Jacob Eskildsen
Udlejning: Bente Skovgaard
Mail: bestyrelse@endelaveskole.dk
Web: www.endelaveskole.dk

Foreningens formål er at stå for driften og administrationen af bygningen: ”Endelave Skole” og udenomsarealer, herunder at modtage eventuelle tilskud til driften fra Horsens Kommune og indgå aftaler om brug af ”prøvelejligheden”.

Derudover har foreningen til formål at:
– Gøre Endelave til en velbesøgt og integreret del af Horsens Kommune.
– Skabe grobund for aktiviteter på Endelave i et tæt samarbejde mellem øens beboere, erhvervsliv, foreninger og frivillige.
– Skabe et fleksibelt læringsrum udenfor skolen/institutionen for Horsens Kommunes skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og foreningsliv.

Foreningen Endelave Natur og Miljø

Talsmand Anders Grosen
tlf: 2988 9406
Mail: grosenvejle@gmail.dk
Web: www.endelave-hav-og-dambrug-nej-tak.dk

Foreningens formål er at fremme beskyttelse og skånsom benyttelse af Endelave og omgivende hav, herunder Natura 2000 område nr. 56, øge formidling af områdets naturværdier, og virke for en natur- og miljøskånsom erhvervsudvikling. Foreningen har tidligere haft hovedfokus på havbrugsforurening, men har nu mulighed for at tage andre aktiviteter op herunder  samarbejder med myndigheder og andre foreninger omkring sikring og formidling af øens naturværdier. Foreningen har omkring 220 medlemmer og medlemsskab er gratis.