Foreninger

Endelave Beboerforening
Formand: Karsten Kragh Hansen
Tlf. 26 27 90 88
Mail: info@endelavebeboerforening.dk
Web: www.endelavebeboerforening.dk

Foreningens formål er at varetage Endelaves fælles interesser herunder miljø og planmæssige forhold.
Endelave Bryggerlaug Oldermand: Kim Vind Tlf. 40 70 43 14 Mail: kva@birkunst.dk

Endelave Bryggerlaug blev stiftet i foråret 2010 og er således en af Endelaves nyeste skud på stammen af de mange foreninger vi kan præsentere på øen.
Der brygges Lægeurtehavens produktionslokale. Medlemmerne mødes regelmæssigt og brygger som oftest sammen 2 – 4 medlemmer.
Medlemskab koster 1.500,- kr. i indmeldelse og 300,- kr. i årskontingent. Foreningen er åben for alle med tilknytning til Endelave

Endelave Bådlaug Formand: Erik Munk Jacobsen Tlf. 20 74 91 78 Mail:  erikmunkjacobsen@gmail.com
Bådelauget holder til ved flydebroen på Endelave havn
Endelave Fritids- og Kulturforening Formand: Niels Johan D. Andersen Tlf. 40 38 94 01 Mail: privat@olefaurskov.dk
Endelave Fritids- og Kulturforenings formål er at forestå kulturelle arrangementer. At etablere tilslutning til sådanne arrangementer, at fremme forståelsen for kulturelle forhold. At være det samlende bindeled til det omgivende samfunds strømninger, og i øvrigt virke for at give sammenholdet og livet på Endelave et større indhold.
Endelave Idrætsforening Formand: Kim Vind Tlf. 40 70 43 14 Mail: info@endelaveif.dk Web: www.endelaveif.dk
Endelave Idrætsforenings formål er at samle, støtte og fremme aktiv idrætsudøvelse på Endelave. Foreningen er samlingspunktet for de forskellige sportsgrene, der dyrkes på øen. Vi vil gerne understrege, at forening er bred og rækker gerne ud over sportslige aktiviteter.Man behøver ikke være sportsudøvende for at være med i EIF og vi er glade for alle, som vil støtte foreningen. Læs mere om vores igangværende aktiviteter på vores hjemmeside
Endelave Lægeurtehaveforening Formand: Dorte Knudsen Tlf. 75 68 96 95 Mail: info@endelave-laegeurtehave.dk Web: www.endelave-laegeurtehave.dk
Foreningen ejer og driver Endelave Lægeurtehave med støtte fra Horsens Kommune, som blandt andet stiller havens 5000 m2 jord til rådighed. Alle kan blive medlem af foreningen, som koster 50,- kr. pr. person om året, og som medlem har man gratis adgang til haven. Indmeldelse kan ske ved at kontakte haven.
Endelave Jagtforening Formand: Benny Rasmussen Tlf. 29 78 00 23 Mail: benny.r@endelave.com Web: www.facebook.com/endelave-jagtforening
Endelave Jagtforening er stiftet d. 26. juli 1931. Der er ca. 65 medlemmer i foreningen Foreningens formål er at samle alle jægere indenfor foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål
Endelave Museumsforening Formand: Inge Grosen Tlf. 75 68 90 05 Mail: ingegrosen@mail.dk Web: www.endelave-museum.dk
Endelave Museum blev etableret i 1984 i den gamle præstegård. Præstegården er opført i år 1741, og fungerede som sådan indtil 1905, hvor den nybyggede præstebolig mod vest, blev taget i brug. Herefter blev det gamle hus bolig for præstegårdsforpagteren i 3 generationer – frem til 1984. Endelave Museumsforening blev etableret og huset dannede ramme for et ø-museum, som blev indrettet som et gammelt Endelavehjem fra tiden omkring 1920, med mange gamle møbler og genstande, skænket eller stillet til rådighed af beboere på Endelave, eller pårørende med rødder til øen
Grundejerforeningen på Lynger Walther Knudsen Hjertegræsvej 20 29728725 waltherknudsen@gmail.com https://lynger.wordpress.com
Støtteforeningen Endelavelejren Formand: Jørgen Holm Pedersen Tlf. 51 58 99 42 Mail: skippergaarden@mail.dk Web: www.endelavelejren.dk
Endelavelejren: Primitiv lejrplads med god plads til teltet, der er læ for vinden skygge for solen og solrig græsmark. Pladsen ligger 300 meter fra vandet og der går en sti direkte til sydkysten. Der er bålplads, brænde, vand og primitive toiletter på pladsen. Læs mere på hjemmesiden.
Sommer på Endelave v/ Lars Møller Tlf. 60 25 96 03 Mail: lars@endelave.net Facebook/Sommer på Endelave
Formålet er at medvirke til at styrke og nære lokalsamfundets kulturelle værdier med hovedvægt på musik. Virke for at øge lokale borgeres muligheder for at opleve musik af professionel standard og afholde en række musikarrangementer på Endelave, specielt i sommersæsonen.
De kolde kaniner – vinterbadeklubben Havgasse Hanne Holm dekoldekaniner@endelave.com tlf.: 2048 0123 Facebook ”De kolde kaniner”
Klubbens formål er dels at fremme vinterbadningen på Endelave med mulighed for at benytte klubbens sauna og deltage i samværet ifm. med badningen – dels at fremme vinterturismen ved at tiltrække medlemmer fra andre af landets vinterbadeklubber. ”De kolde kaniner” er aktive på havnen fra 01.10-15.05. Saunaen er i perioden tændt lørdage fra kl. 15-17 og efter aftale.

Foreningen Endelave Skole

Bestryrelsesformand: Maja S. Hoé
Udlejning: Bente Skovgaard
Mail: info@endelaveskole.dk
Web: www.endelaveskole.dk

Foreningens formål er at stå for driften og administrationen af bygningen: ”Endelave Skole” og udenomsarealer, herunder at modtage eventuelle tilskud til driften fra Horsens Kommune og indgå aftaler om brug af ”prøvelejligheden”.

Derudover har foreningen til formål at: 
– Gøre Endelave til en velbesøgt og integreret del af Horsens Kommune. 
– Skabe grobund for aktiviteter på Endelave i et tæt samarbejde mellem øens beboere, erhvervsliv, foreninger og frivillige. 
– Skabe et fleksibelt læringsrum udenfor skolen/institutionen for Horsens Kommunes skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og foreningsliv.