NATUR
   
g
g
   
Øvre
Den øverste ende af Endelave - Øvre, er et stort fredet naturområde.
Et varieret område med store åbne strandenge, lynghede, fyrrekrat, og, skjult i bevoksningen, adskillige små skovsøer.
  oevre
g
g
   
Lynger Hage
Lynger Hage er et af Endelaves naturarealer. Det er et hedeareal lige syd for Louisenlund, pa ca. 175 tdr. land.
Blandt bevoksningen med lyng, fyr og brombær, findes en mængde planter bl.a. gogeurt, hjertegræs og de sjældne soldug og vibefedt.
En del af området er udlagt som sommerhusområde, med grunde på ca. 2500 m2
  lyngerhage
g
g
   
Mindestenen "AGDA"
Den største krigskatastrofe i dansk søfart forekom i vinteren 1944, da rutebaden AGDA til Endelave blev minesprængt. Der var 14 ombord, som alle omkom. Det fleste var fastboende, men nogle få af dem var udenøes.
  agda
g
g
   
Troldeskoven
Omkring godset Louisenlund findes øens største løvskov, hvori der endnu er bevaret rester af den århundrede gamle herregårdsskov.
Her er en mangfoldighed af gamle danske træer. Vedbend og kaprifolier slynger sig som lianer op ad stammerne og mellem træerne, og giver flere steder skoven et helt urskovsagtigt præg.
  troldeskoven
g
g
   
Kloben
Havet æder sig ganske langsomt ind i øen pa sydvestkysten, og har herved skabt den 5 m høje klint.
Hvert år skrider store stykker af den stejle klint i havet og kystlinien ændres således gradvist.
Klinten rummer en del fugleynglepladser. Blandt andre yngler Tejsten i perioden April - Juli.
Fra Klinten er der en meget smuk udsigt i klart vejr til bade Æbelo, Fyn og Jylland.
  Klinten
g
g
   
Møllegrunden
Møllegrunden - et lille smalt sandrev lidt nordvest for Endelave, er et vigtigt ynglereservat for Kattegats sæler.
Foruden sælerne, holder mange fugle til på Møllegrunden, bl.a. vil man ofte kunne se store flokke af skarver.
  moellegrunden
g
g
   
KULTUR
   
g
g
   
Endelave Kirke
Kirken stammer fra 1400-tallet, men er ombygget flere gange siden, bl.a. i 1707 og senest i 1931, hvor tårnet blev tilføjet. Samtidig blev døbefonden, der stammer fra kirkens ældste tid, hugget op i overfladen, og årstallet 1931 indhugget.
Den smukt vedligeholdte prædikestol er i sengotisk stil, og altertavlen er fra renæssancen.
Læs mere om kirken her på dette link
Nationalmuseets fuldstændig beskrivelse af kirkens udstyr og inventar
  kirke
g
g
   
Endelave Museum
Endelave Museum er et lille egnsmuseum indrettet i øens gamle præstegard fra 1741.
Museet rummer bl.a. en mindestue for færgen s/s ”Agda”, der blev minesprængt i 1944.
Endvidere har vi også et mindre lokal-arkiv, hvor man kan finde oplysninger om de gamle slægter og gårde.
Desuden laver vi hvert år en temaudstilling med skiftende emner.
  museum
g
g
   
Louisenlund
Godset Louisenlund blev bygget i 1797 af Major & Eskadronchef Georg Ditlev von Schildknecht. Majoren bygger Louisenlund som bolig for familien.
I 1903 forlader familien Schildknecht Louisenlund, og herefter skifter gården ejer adskillige gange. En af de mest kendte er lovetæmmer Hjalmer Olsen, som holdt løver pa godset.
  Louisenlund
g
g
   
BESØGSSTEDER
   
g
g
   
Birkunst
Kom og se nyt unikt, smukt og sjovt glaskunst fra eget værksted.
Der vil være opslag om åbningstider på pæle og hos købmanden.
  birkunst
g
g
   

 

Øffen og Bøffen
Økologisk besøgslandbrug, der er åbent efter aftale.
Rundvisning og/eller foredrag om børn, dyr eller økologi.
Heste, grise, køer, far, kalve, lam, høns, hunde og katte
Oplevelse af fodring og malkning
  jersey
g
g
   
Endelave Lægeurtehave
I Lægeurtehaven kan man bl.a. se de fleste af de lægeplanter, der findes vildtvoksende på Endelave samt lægeplanter, som har været dyrket ved klostre og i haver for i tiden. Desuden dyrker vi krydderurter til brug i vores økologiske cafe og til fremstilling af forskellige urteprodukter, som sælges i butikken samt i udvalgte butikker på fastlandet.
  laegeurte

-

-

   
Endelave Midtpunkt
Et lille lysstøberi drevet pa fritidsbasis. Hos os kan børn og voksne  komme og lave deres egne lys, der er mulighed for at komme pa nettet, købe souvenirs fra ”Den lille Butik” eller blot nyde en kop kaffe/the på vores resteplads. Der er normalt betjening i skolernes ferie og når flaget er oppe er der betjening med dyp selv lys. Kik efter det hvide flag med logoet.
   
 

-

-
   
Endelave Naturcenter
Det vildeste sted på øen...Endelave Naturcenter er en lille fritidsvirksomhed, der drives af  2 biologer og støttes af  Horsens Kommune. På forskellige naturture besøger vi øens store, fredede områder. På naturværksteds-arrangementer finder vi spændende dyr og planter i vand og på land. Og  forundres og forskrækkes  lidt, når vi bagefter ser tingene tæt pa i lupper og mikroskoper! Vores Naturudstilling (fra 2012) fortæller på levende vis om Endelaves enestående og mangfoldige natur.  Skræddersyede ture for grupper arrangeres.